ELKA Professional Services, Veenendaal

ICT is mensenwerk!
Stuur een bericht naar ELKA Professional Services

ELKA Professional Services

Binnenweg 13
6745XC De Klomp

Welkom bij ELKA!

Welkom bij ELKA Professional Services

Ooit was ICT ondersteunend aan de business. Later kon de business niet meer zonder ICT. Tegenwoordig is het goed gebruik van ICT een onderscheidend vermogen in de markt en een aanjager van de business. De praktijk is echter dat ICT vaak als 'ballast' wordt ervaren. Bedrijven doen daarmee zichzelf vaak tekort. ELKA wil laten zien dat dit anders kan! 

Het zijn vaak de mensen die het verschil maken.

Software is een instrument, een schakel in de keten waarin mensen, stuurinformatie en processen met elkaar zijn verbonden rondom de klant of het ideaal. En dat impliceert dat het inzetten van software 'iets' betekent voor de gebruikers, de processen en de manier waarop stuur- en kengetallen worden samengesteld.

Dat is ons onderscheidend vermogen: ELKA kijkt integraal, zowel tijdens de selectie van nieuwe software als tijdens de implementatie. Onze kernactiviteiten zijn ondersteuning bij pakketselectieprojectmanagement en business consultancy. Dat betekent dat u ons in kunt schakelen voor het:

  • voorbereiden en begeleiden van software-implementaties om het verleden vast te leggen (het selectietraject en de implementatie zelf), 
  • uitdenken, beschrijven en optimaliseren van processen om het heden te borgen (borging), 
  • definiëren en gebruiken van stuurinformatie om toekomstgericht te kunnen werken (sturing)